Aanbod

Voor volgende diensten kan je bij mij terecht :

Adviesgesprek - in de praktijk in Pelt of online via ZOOM

 

Je hebt een vermoeden dat je kind (hoog)begaafd is en zoekt handvaten, tips en informatie voor thuis, bij het opvoeden of om in gesprek te gaan met de school van je kind. Jonge kinderen nemen doorgaans niet deel aan dit gesprek. Vanaf dat ze wat ouder zijn, merk ik dat ze meestal graag zelf deelnemen aan het gesprek en dat heb ik dan ook het liefst. De uiteindelijke beslissing ligt uiteraard bij jullie als gezin. Jullie kennen het kind het best!

Soms is het nuttig is om een begeleidingstraject te starten, maar ik zet altijd eerst in op de omgevingsfactoren (school, gezin, ontwikkelingsgelijken), omdat dit vaak al veel kan helpen.  
Kan ik je niet verder helpen, verwijzen we door naar de persoon die u het best kan helpen. 

Mogelijke topics waarvoor ik individuele begeleiding kan geven:
* Psycho-educatie rond cognitief sterk zijn, talentontwikkeling…
* Mindsettraining – faalangst – perfectionisme
* Executieve vaardigheden (= leervaardigheden)
* Hoogsensitiviteit/gevoelens/vriendschappen
* Onderpresteren 
* Studiekeuze
* …

Dit gesprek kan ook online plaatsvinden via ZOOM. Dan is afstand geen probleem. Maar jullie zijn altijd welkom in de gezellige praktijk in mijn “tuinhuis” in Pelt. 

Tarief : 70,- EUR.  per uur  – gemiddeld 1,5 uur 

Individuele begeleiding kinderen en tieners

Begaafde kinderen lopen soms tegen specifieke problemen aan.
Vanuit het adviesgesprek zijn we samen tot de conclusie gekomen dat een traject met individuele coaching helpend kan zijn voor je kind / je gezin.
We starten dan met een kennismakingssessie met je kind en jullie als ouders, waar ik vertrouwen probeer te verkrijgen bij je kind. Dit is enorm belangrijk. Als er geen klik is, zal ik doorverwijzen naar een collega. Want zonder klik, kan ik je kind niet verder helpen. 

Vanuit het adviesgesprek weten we waar de noden precies liggen.

Ik werk niet met een vaste duur van een traject. 
Het ene kind is al goed op weg na vier sessies, bij anderen heeft langere begeleidingstijd nodig.
We bekijken samen tot wanneer ik echt van nut ben voor de begeleiding voor je kind / jullie gezin.
Als jullie willen stoppen met de begeleiding kan dat ook ten alle tijden. 

Een sessie heeft 45 minuten contacttijd met het kind en dan geef ik een korte terugkoppeling aan jullie als ouder.
In die 15 minuten hebben jullie ook de tijd om vragen te stellen of kan ik opnieuw tips geven voor de thuis- of schoolomgeving.

Voor tieners geef ik ook online begeleiding indien gewenst. Voorwaarde is ook hier dat de tiener zelf de beslissing maakt om in begeleiding te komen. Online sessies duren 45 minuten. 

Tarief : 70,- EUR per begeleidingssessie van 1 uur.  

Adviesverslag

Wil je graag een verslag met advies naar school toe gericht.
Dan kan dit na het adviesgesprek opgemaakt worden, indien je dit wenst. 

Tarief : 40,- EUR

Ouderfora: Interactieve lezingen gericht op (groot)ouders

Wij organiseren jaarlijks avondsessies waarin we een aantal thema’s bespreken.   Onderwerpen zijn bijvoorbeeld :

  • Hoogbegaafd? Voorbij hokjes en mythes. (Gratis kennismakingssessie)
  • Kansen leren zien in fouten: Mindset en motivatie
  • Orde in de chaos van je hoofd: Executieve vaardigheden
  • Hoogbegaafdheid en een tweede label 
  • Passend onderwijs voor cognitief talent
  • Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Tarief : 30,- EUR per avond. (Met kortingstarieven voor vroege beslissers)