Voor volgende diensten kan je bij mij terecht :

Adviesgesprek - Kan ook online via ZOOM

 
Je hebt een vermoeden dat je kind meer- of hoogbegaafd is en zoekt handvaten, tips en informatie voor thuis of om in gesprek te gaan met de school.

We bespreken waar de noden liggen en wat de volgende stappen zouden kunnen zijn.  Jonge kinderen zijn vaak niet aanwezig bij dit gesprek, maar vanaf  dat ze wat ouder zijn, kunnen ze zeker mee naar het gesprek komen. 

We bespreken wat u zelf als ouders al kan proberen thuis, wat we voor tips kunnen meegeven naar de school, of het nuttig is om een begeleidingstraject te starten …  Kunnen wij je niet verder helpen, verwijzen we door naar de persoon die u het best kan helpen. 
Mogelijke topics waarvoor individuele coaching kan geven:
* Psycho-educatie rond cognitief sterk zijn, talentontwikkeling…
* Mindsettraining
* Executieve vaardigheden
* Hoogsensitiviteit/gevoelens/vriendschappen
* Onderpresteren

Dit gesprek kan ook online plaatsvinden via ZOOM. Dan is afstand geen probleem. 

Tarief : 60,- EUR.  per uur – Duurt gemiddeld ongeveer 90 minuten

Individuele coaching

Meer- en hoogbegaafde kinderen lopen soms tegen een aantal specifieke problemen aan. 
Vanuit het adviesgesprek zijn we samen tot de conclusie gekomen dat een traject met individuele coaching helpend kan zijn voor je kind / je gezin.
We starten dan met een kennismakingssessie met je kind en jullie als ouders, waar ik vertrouwen probeer te verkrijgen bij je kind. Dit is enorm belangrijk. Als er geen klik is, zal ik doorverwijzen naar een collega. Want zonder klik, kan ik je kind niet verder helpen. 

Vanuit het adviesgesprek weten we waar de noden precies liggen.

Ik werk niet met een vaste duur van een traject. 
Het ene kind is al goed op weg na vier sessies, bij anderen heeft dat langere tijd nodig.
We bekijken samen tot wanneer ik echt van nut ben voor de begeleiding voor je kind / jullie gezin.
Als jullie willen stoppen met de begeleiding kan dat ook ten alle tijden. 

Tarief : 60,- EUR per uur.  Duur afhankelijk van noden en wensen af te spreken.

Adviesverslag

Wil je graag een verslag met advies naar school toe gericht.
Dan kan dit na het adviesgesprek opgemaakt worden, indien je dit wenst. 

Tarief : 60,- EUR

Schoolgesprek

Wil je graag dat ik mee ga naar een zorgoverleg op school om de (zorg)leraren mee te ondersteunen en tips te geven?
Ik kom graag met je mee, nadat er een adviesgesprek geweest is, zodat ik goed op de onderwijsbehoeften van het individuele kind kan inspelen.


Tarief : 60,- EUR per uur + 1 Euro per gereden kilometer 

Thema-avonden

Wij organiseren jaarlijks avondsessies waarin we een aantal thema’s bespreken.   Onderwerpen zijn bijvoorbeeld :

  • Wat is hoogbegaafdheid ?
  • Ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s of peuters.
  • Mindset
  • Onderpresteren
  • Versnellen

Tarief : 30,- EUR per avond. (Met kortingstarieven voor koppels)

Lezingen voor ouders

Een algemene lezing over wat hoogbegaafdheid nu juist is, welke gevolgen het heeft voor ouders en een heleboel tips om jouw hoogbegaafd kind het best te kunnen ondersteunen.

Tarief : 350,- EUR per sessie in Limburg.

Opleiding en nascholing voor scholen.

Voor dit luik verwijs ik door naar Hoogbloeier Gifted Academy.  U neemt best contact op met hen voor de mogelijkheden en tarieven.

Back to Top