Voor volgende diensten kan je bij mij terecht :

Intake gesprek - Adviesgesprek - Kan ook online via ZOOM

 
Je hebt een vermoeden dat je kind meer- of hoogbegaafd is en zoekt handvaten, tips en informatie voor thuis of om in gesprek te gaan met de school.

We bespreken waar de noden liggen en wat de volgende stappen zouden kunnen zijn.  Je kind is tijdens dit gesprek nog niet aanwezig.
We onderzoeken ook of het nuttig is om met uw kind in begeleiding te komen of wat u zelf als ouders al kan proberen thuis of wat we voor tips kunnen meegeven naar de school. Of we verwijzen door naar de persoon die u het best kan helpen.

U ontvangt ook een verslag met vaststellingen, aanbevelingen en tips voor zowel jezelf als voor de leerkracht van je kind.

Dit gesprek kan ook online plaatsvinden via ZOOM. Dan is afstand geen probleem. 

Tarief : 90,- EUR.  Duurt ongeveer 90 minuten.

Individuele coaching

Meer- en hoogbegaafde kinderen lopen vaak tegen een aantal specifieke problemen aan. 
Vanuit het intakegesprek zijn we samen tot de conclusie gekomen dat een traject met individuele coaching helpend kan zijn voor je kind / je gezin.
We starten dan met een kennismakingssessie, waar ik vertrouwen probeer te verkrijgen bij je kind. Dit is enorm belangrijk. Als er geen klik is, zal ik doorverwijzen naar een collega. Want zonder klik, kan ik je kind niet verder helpen. Het komt z

Als de klik er is, ga ik samen met je kind op zoek naar wat de noden precies zien. Is er nood aan psycho-educatie rond cognitief begaafd zijn? Zitten er mindset problemen in de weg? Hebben we te maken met onderpresteren? Moet er gewerkt worden aan het trainen van executieve vaardigheden zoals emotieregulatie, organisatie, plannen? 

Ik werk niet met een vaste duur van een traject van 5 of 10 sessies.
Het ene kind is al goed op weg na vier sessies, bij anderen heeft dat langere tijd nodig.
We bekijken samen tot wanneer ik echt van nut ben voor de begeleiding voor je kind / jullie gezin.
Als jullie willen stoppen met de begeleiding kan dat ook ten alle tijden. 

Tarief : 60,- EUR per uur.  Duur afhankelijk van noden en wensen af te spreken.

Adviesgesprek (voor ouders)

Er is een intake geweest en je bent aan de slag met onze tips, maar je loopt nog tegen wat zaken aan.
Of je zit met een heel specifieke vraag over een bepaald topic en wil daar graag met ons eens voor rond de tafel zitten om dit te bespreken.

Je bent misschien zelf hoogbegaafd en wil eens even afstemmen wat dit voor jou betekent en waar jij mee zit.
Je weet misschien niet wat jouw volgende stappen zouden kunnen zijn. 
Ook dan kan een gesprek helpend zijn. 

Dit kan zowel online als fysiek bij ons in de praktijk.

Tarief : 60,- EUR per uur.

Thema-avonden

Wij organiseren jaarlijks avondsessies waarin we een aantal thema’s bespreken.   Onderwerpen zijn bijvoorbeeld :

  • Wat is hoogbegaafdheid ?
  • Ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s of peuters.
  • Mindset
  • Onderpresteren
  • Versnellen

Tarief : 30,- EUR per avond. (Met kortingstarieven voor koppels)

Lezingen voor ouders

Een algemene lezing over wat hoogbegaafdheid nu juist is, welke gevolgen het heeft voor ouders en een heleboel tips om jouw hoogbegaafd kind het best te kunnen ondersteunen.

Tarief : 350,- EUR per sessie in Limburg.

Opleiding en nascholing voor scholen.

Voor dit luik werk ik samen met Hoogbloeier Gifted Academy.  U neemt best contact op met hen voor de mogelijkheden en tarieven.

Back to Top