Mijn inspiratieboost

Dit boek geeft onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar inspiratie rond de aanpak van cognitief sterk functionerende leerlingen een stevige boost. Onderwerpen als herkennen en signaleren, verrijken in de klas, klasexterne verrijking, versnellen en communicatie worden besproken met veel voorbeelden uit de praktijk, tips en casussen, waarbij zowel kleuteronderwijs, lager onderwijs als secundair onderwijs aan bod …

Lezen

De herziene taxonomie van bloom in de klas

De herziene Taxonomie van Bloom in de klas

Dit boek is gericht op leraren secundair onderwijs, maar de inhoud kan ook inspirerend werken voor leraren in het basisonderwijs die aan de slag willen om hun thema’s en lessen te verrijken door de vraagstelling en aan te passen.

Lezen

Hoe dan?!

Het afstemmen van onderwijs op begaafde leerlingen is geen luxe interventie, maar een verbeteringsslag van de kwaliteit van het onderwijs aan je hele school. Vanuit het perspectief dat alle leerlingen recht hebben op een ononderbroken ontwikkeling bekeken Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings welke thema’s voor schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en uiteraard specialisten begaafdheidsonderwijs …

Lezen